Background
Faaliyetlerimiz

SİNERJİTÜRK ETKİN İŞ ve GÜÇ BİRLİĞİ VAKFI platform olarak faaliyete geçtiği 2008 yılından itibaren ülkemizin kalkınmasına güçlü bir katkı sağlamak üzere çeşitli faaliyetler yürütmüştür. Vakıflaşmanın gerçekleşmesi ile birlikte bu faaliyetler yeniden planlanarak, krumsal bir düzen içinde sürdürülecektir. Burada bu faaliyetlerimizin bazılarına değineceğiz.

Etkinlik Düzenlemek

Düzenlemiş olduğumuz etkinliklerimize başta Sayın Bakanlarımız, Müsteşarlar ve Kurum Başkanları, şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanları, Genel Müdürleri olmak üzere yüksek seviyeli katılımcılar etkinliklere aktif olarak katılmışlar ve katkı sağlamışlardır. Bu yüksek düzeyli katılım ve elde edilen sonuçlar SİNERJİTÜRK VAKFININ kapsadığı diğer 6 alanda da etkinlikler düzenlemesi konusunda cesaretlendirici rol oynamıştır. Bu bakımdan Otomotiv, Sağlık Teknolojileri ve Enerji alanlarında önümüzdeki dönemlerde başarılı etkinlikler düzenleyerek, ülkemizin hızla kalkınmasına için sağladığımız katkımızı genişletmek arzumuzu arttırmıştır.

İşbirliği Çalışmaları Yapmak

Sinerjitürk Etkin İş ve Güç Birliği Vakfının önemli faaliyetlerinden birisi de Vakfın isminde yer alan işbirliği imkânlarını araştırmak, oluşturmak ve güçlendirmektir. Bu çerçevede, yurt içindeki şirketlerimiz ile sahibi veya Genel Müdürü yurttaşımız olan yurtdışındaki şirketlerin bilgilerinden oluşacak veritabanı çalışması başlatılacaktır (bakınız madde 4.4). Böylece, yurtdışına açılmayı, yurt dışındaki şirketlerle işbirliği yapmayı veya tam tersine yurt dışından Türkiye’deki şirketlerle işbriliği yapmayaı arzu eden şirketlerimize, kurum ve kuruluşlarımıza Yurtdışı Temsilciliklerimiz (Madde 6) ve VERİ TABANLARIMIZ yolu ile destek sağlanacaktır.
Diğer yandan, zaman içinde işbirliği mekanizmalarını güçlendirecek, melek sermaye, risk sermayesi ve benzeri kredi ve fonlarla yapılacak işbirlikleri ile ARGE ve İnovatif ürün geliştiren firmalara destek çalışmalarında bulunulması planlanmaktadır.

Türk Profesyonelleri Veri Tabanı

Şirketlerimiz ve kurumlarımızla yurt içindeki ve dışındaki profesyonellerimizin işbirliğini geliştirecek, karşılıklı güçlenmelerini sağlayacak, ülkemizle bağlarını ve bağlantılarını kuvvetlendirmeyi hedefleye, bu maksatla hazırlanan bir veri tabanı çalışması ve pilot testleri yapılmıştır. Güvenli bir bilgisayar ortamında tutulacak bu veri tabanı ile şirketlerimizin, üniversitelerimizin veya profesyonellerimizin ihtiyaç duydukları insan kaynağına erişmeleri sağlanmış ve bu yolla da ülkemizin kalkınmasına, şirketlerimizin küresel rekabetçi ortamda avantaj sağlamalarına katkı verilmiş olacaktır.
Bu veri tabanı ile ayrıca profesyonellerimizin bulundukları konumdan bir üst konuma gelmelerine destek sağlanması amaçlanmaktadır.

Türk Şirketleri Veri Tabanı

Özellikle sahibi veya Yönetim Kurulu Başkanı veya Genel Müdürü yurttaşımız olan yurtdışında kurulu ve faaliyette olan şirketler ile yurt içindeki şirketlerimizin çalışma alanları, faaliyet konuları, ürün yelpazeleri, sundukları hizmetler ve arayışları gibi çeşitli anahtar kelimlerle güçlendirilen veri tabanı çalışması hazırlığı ve pilot testleri yapılmıştır. Güvenli bir bilgisayar ortamında tutulacak bu veri tabanı ile yurt içinde ve dışındaki şirketlerimizin işbirliği yapmaları karşılıklı olarak güçlenmeleri sağlanmaya çalışılacaktır.
Bu veri tabanı ile bizim ifademiz ile yukarı yönlü bir çekim gücü oluşturularak yurt içindeki ve dışındaki şirketlerimizin birlikte güçlenmeleri ve büyümelerine ülkemizin ve şirketlerimizin tanıtımına, kalkınmasına, şirketlerimizin küresel rekabetçi ortamda avantaj sağlamalarına katkı verilmiş olacaktır.

Üniversite Öğrenci Toplulukları

Önemli çalışmalarımız arasında yer alan ve ülkemizin geleceğini inşa etmek üzere son derece önem arz eden Üniversite Öğrenci Toplulukları hakkında daha ayrıntılı açıklama “ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ TOPLULUKLARIMIZ” başlığı altında sunulmuştur.