Background
Sinerjitürk Nedir?

TARİHÇE

Birleşmiş Milletlerin alt kuruluşlarından birisi olan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'ne (ITU) 1994 yılına kadar sadece devlet kuruluşları ve genel olarak haberleşme politikasından sorumlu bakanlıklar üye olabilmekteydi. 1994 yılında ITU tüzüğünde yapılan bir değişiklikle farklı kategorilerde üyelikler oluşturdu ve küçük harfle gösterilen “m” harfi ile belirtilen kategori için devlet kuruluşlarının dışından da ITU'ya üye kabul etmeye başlandı.

Aynı sene, Ankara'da DLH toplantı salonunda bu değişiklikler, genel olarak uluslar arası kuruluşlarda yapılmakta olan standardizasyon ve doğal olarak ARGE çalışmaları hakkında bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Telsiz Genel Müdürlüğü'nün birkaç personeli, ITU'da u değişimin önemi ve uluslararası kuruluşlarda özellikle Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü'nde (ETSI) yapılan çalışmalar konusunda çeşitli üniversitelerden ve sektörden gelen 100'den fazla katılımcıya bilgi sundu. Katılımcılar tarafından oldukça sıcak karşılanan bu çaba sonucunda ancak kısıtlı sayıda firmanın çalışmalara katılması sağlanabildi. Bilgilendirme çalışmaları çeşitli üniversiteler ve davet alınan sektör şirketlerinde konferans ve sunumlar olarak sürdürüldü. Belki konjonktürel belki kültürel nedenlerle yeteri kadar işbirliği zemininin oluşturulması bir türlü mümkün olamadı.

Yukarıdaki girişimden sonra, Sayın Ali AKURGAL (dönemin NETAŞ ARGE Direktörü), Sayın Abdurrahman ALTINEŞİK (dönemin Türk Telekom ARGE Müdürü) ve KAREL, ASELSAN gibi Türkiye'den ETSI'ye üye diğer şirketlerin temsilcileri ile birlikte Türkiye'de kamu ve özel sektörün işbirliğinin belki de ilk örneği olacak “Türkiye ETSI İşbirliği ve Danışma Kurulu”nu oluşturma çalışmasını başlattık. Ancak zaman içinde kimi devlet kuruluşlarında yönetici değişiklikleri sonucunda göreve gelen yöneticilerin bu çalışmaların sürdürülmesine ikna edilememesi sonucunda çalışmalara devam edilemedi.

2000 yılında, Telekomünikasyon Kurulu'nun kuruluşunu takiben, yukarıda sayılan bir dizi başarısızlıklardan yola çıkarak ve o dönem tüm Kurul Üyelerinin büyük desteği ile kamu, üniversite ve özel şirketlerimiz arasında işbirliği zemini oluşturacak, yurtdışındaki JICA, TEMIC ve USTTI başta olmak üzere benzerlerinde olduğu gibi ülkemizde katma değer artışı sağlayacak TELEKOMÜNİKASYON POLİTİKA VE STRATEJİLERİ VAKFI'nı kurma çalışması başlatık. Bu girişim vakıfların kuruluşuna dair yasada yapılan değişiklik sonrasında Kamu Kurum ve Kuruluşları'nın vakıf kurmasının engellenmesi ile yine sonuçsuz kaldı.

Çin, İrlanda, Hindistan, İsrail ve benzeri birkaç ülkede; o ülkelerin kalkınmasında yurtdışında yaşayan vatandaşlarının anavatanlarına yapmış oldukları yatırımların ve anavatanlarındaki şirketlerle iş birlikteliğinin çok önemli bir paya sahip olduğuna dair birçok makale ve tespit bulunmaktadır. Her yatırımcı için cazip, son derece büyük bir pazar olmasına rağmen, Çin'e yapılan 50 Milyar $'lık yatırımın 45 Milyar $'lık kısmının Çin dışında yaşayan Çinlilerce yapıldığı, İrlanda'ya verilen işlerin çoğunun, dünyanın her yerindeki İrlandalılar tarafından yönlendirildiği, İsrail'deki iş hacminin neredeyse hepsinin, İsrail dışında yaşayan Musevilerce yaratıldığı dikkate alınmalıdır.

Bu gerçeklerden, bu gözlem ve tespitlerden yola çıkarak Abdullah Raşit GÜLHAN tarafından 2006 yılında 830 akademisyen, iş kadını/adamı, kanaat önderi ve Kamu ve Özel sektörden yöneticiye e-posta gönderildi. Bu e-posta ile ileri teknoloji alanında faaliyet gösteren yurt içi ve dışındaki Türk Akademisyenler, Profesyoneller, İş Kadınları ve İş Adamları arasında işbirliğini oluşturmayı hedefleyen SİNERJİTÜRK Etkin İş ve Güç Birliği Platformunun temelli atılmış oldu.

25 Nisan 2007 tarihinde Ulaştırma Bakanımız Sayın Binali YILDIRIM’IN katılımları ile 35 iş adamı ve bürokratın bir araya geldikleri toplantıda SİNERJİTÜRK’ün felsefesi, amaç ve hedefleri paylaşıldı. Bu toplantıda; SİNERJİTÜRK’ün yaklaşımları ve hedefleri başta Sayın Bakanımız olmak üzere toplantıya katılanların tümünün ilgisini kazandı.

SİNERJİTÜRK NEDİR?

SİNERJİTÜRK ETKİN İŞ ve GÜÇ BİRLİĞİ VAKFI Türkiye’nin kalkınmasına büyük önder Atatürk’ün ifade ettiği ve hedef gösterdiği şekilde ülkemizin “muasır medeniyetlerin üstünde bir seviyeye ulaşmasına” katkı sağlamayı amaçlayan bir Sivil Toplum Kuruluşudur.

SİNERJİTÜRK VAKFI; aşağıda belirtilen 8 İleri Teknoloji* alanında Türkiye’de ve yurtdışında çalışmakta olan Türkiye Cumhuriyeti Yurttaşı** İş Adamları ve İş Kadınları, Profesyonellerimiz ve Akademisyenlerimizin arasında güçlü köprüler oluşturarak Türkiye’mizin hızla kalkınmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.


SİNERJİTÜRK VAKFININ halen ilgilendiği, faaliyetlerini sürdürdüğü İleri Teknoloji Alanları:

1. ENDÜSTRİYEL TASARIM,

2. ENERJİ,

3. GEMİ İNŞAA,

4. NANOTEKNOLOJİ,

5. OTOMOTİV,

6. SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ (Biyomedikal, İlaç, Tıbbi Cihaz, Biyoteknoloji, Hastahane ekipmanları v.b)

7. SAVUNMA, HAVACILIK ve UZAY,

8. TELEKOMÜNİKASYON-BİLİŞİM,

* 8 ileri teknoloji alanı; teknolojideki gelişmeler, ülkemizin gereksinimleri ve günün koşullarına bağlı olarak değişim gösterebilecektir.

** Yurttaş tanımı; Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarını ve Türkiye Cumhuriyetine vatandaşı olmasa dahi, anne veya babası Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan ve Türkiye ile gönül bağına sahip olan nerede yaşarsa yaşasın tüm insanlarımızı içermektedir.

SİNERJİTÜRK kapsamında düzenlenen konferanslarda ve çeşitli etkinliklerde, yurt içinde ve yurt dışında Şirket Sahibi, Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür, İş Geliştirme Başkanı ve benzeri etkili konumda bulunan Vatandaşlarımızın bir araya gelmeleri sağlanmaktadır. Bu konferanslarda; yurt dışında AR-GE projelerinin Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren şirketlerimize yönlendirilmesi, ülkemizin ihracat potansiyelinin artırılması ve bu bağlamda ülkemizde AR-GE ve inovasyon kültür ve bilincinin geliştirilmesi ve özümsenmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. SİNERJİTÜRK ayrıca ortak projeler oluşturulması, insanlarımız arasında fikir alış verişinin yapılması, Türkiye'deki firmalarımızın yurt dışında çeşitli projelerde yer almaları ile ihracatımızın artması temel hedef ve yaklaşımlarımız arasında yer almaktadır.

SİNERJİTÜRK yaklaşımında, tersine beyin göçü yerine, yurtdışında çalışan her Türk’ün bulunduğu yerde bir üst pozisyona gelmesinin ülkemiz için çok önemli bir kazanım olduğu bilinciyle bu yönde de gayret gösterilecek ve bunun önemi hiç göz ardı edilmeyecektir. SİNERJİTÜRK yapısında olmasa da İsrail, Çin, İrlanda ve Hindistan gibi ülkelerde kendi diasporaları ile yakın iş birliği çalışmaları yapıldığı ve bu çalışmaların kiminin kurumsal bir düzen içinde yürütüldüğü bilmektedir. Bu nedenle, SİNERJİTÜRK kısaca ülkemizin rakibi olan ülkelerden daha hızlı yol almasını sağlamaya yönelik bir çaba, Devletimizin 2023 hedeflerine, 21inci yüzyılda arzu ettiğimizi noktaya gelmesine katkı sağlamaya çalışan gönüllü ve samimi bir Sivil Toplum Kuruluşudur.

SİNERJİTÜRK temel olarak; Türkiye’ye gönül bağı olan, Türkiye’nin kalkınmasını arzu eden vatandaşlarımızı, yurttaşlarımızı bir araya getirmek, onlar arasında güçlü işbirliği köprüleri oluşturmak yolu ile yurt içindeki ve dışındaki şirketlerimizin daha da büyümesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. SİNERJİTÜRK bu amacına uygun olarak, yurt içi ve dışındaki profesyonellerimizin bulundukları konumlardan daha üst konumlara gelmelerine, insanlarımızın yurt içinde ve dışında daha zengin ve güçlü olmalarına ve sonuçta ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamayı da amaçlamaktadır. SİNERJTÜRK VAKFI ayrıca teknolojik gelişmişlik açısından ülkemizin tanıtılmasına güçlü bir destek sağlarken, diğer taraftan ülkemizin yurtdışındaki lobisinin de kuvvetlenmesine yönelik çalışmalar yapmayı ve bu yönde yapılanmayı da hedeflemektedir.

Çalışmalarını 2012 yılına kadar Platform yapısı içinde sürdüren SİNERJİTÜRK; şeffaf, hesap verebilir kurumsal bir yapı ve hukuki kimlik kazanabilmek üzere vakıflaşma çalışmalarına başlatmıştır. Uzun ve titiz çalışmanın ardından 9 Kasım 2012 yılında Türkiye Cumhuriyeti Resmi yayınlanan Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü ilanı ile VAKIF statüsünü kazanmıştır.

Her türlü sosyal medyayı da aktif olarak kullanan SİNERJİTÜRK, elektronik iletileri ile Ağustos 2016 tarihi itibari ile 90 dan fazla ülkeye yayılan 295.000’den fazla yurttaşımıza doğrudan erişmektedir.

SİNERJİTÜRK ilgi alanın içindeki çeşitli alanlarda etkinlikler düzenlenmekte ve yurt içinden ve dışından insanlarımızı bir araya getirmektedir. Bu etkinliklerde bugüne kadar 40 kadar işbirliği projesi doğmuştur. Drexel Üniversitesinden Sayın Prof. Dr. Banu ONARAL ile OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan AYDIN’ın ifade ettikleri üzere sağlık sektöründe henüz bir etkinlik gerçekleştirmeden dahi INOVANKARA (http://www.inovankara.org) projesinin oluşmasına SİNERJİTÜRK’ÜN önemli katkısı olmuştur.

Yukarıda belirtilen işbirliklerinin yanı sıra; yurtdışında çalışan ve profesyonel olarak ülkemize hemen hemen hiç gelmemiş olan akademisyenlerimiz ve profesyonellerimiz ile Türkiye’deki Şirketler, Kamu Kurumları, Organize Sanayii Bölgeleri, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve benzeri kurum ve kuruluşlar arasında güçlü bağlar kurulmasına SİNERJİTÜRK uygun ortam oluşturmuştur.

Bunlara ilave olarak SİNERJİTÜRK; yurt dışında çalışan meslektaşlarımız hakkında detaylı bir envanter olmamasının büyük bir eksiklik olduğu inancı ile konferanslarda yöneticilerin ve şirketlerinin kabiliyet kapasite ve faaliyetlerine yönelik Türk Profesyonelleri Veri Tabanı olarak adlandırdığımız bir envanter oluşturularak işbirliği imkanlarının kurulmasında kolaylaştırıcı bir mekanizma oluşturulmuş olacaktır.

Sonuç olarak, SİNERJİTÜRK olarak hedefimiz; yurt içinde ve dışında sektörlerinde önemli konuma sahip tüm insanlarımızın işbirliğini ve güç birliğini oluşturacak güçlü bir sinerji yaratarak ülkemizi hepimizin gönülden arzu ettiği noktaya taşımasına katkı sağlamaktadır.