Background
Üniversite Öğrenci Topluluklarımız

Ülkemizin daha hızlı kalkınmasında, teknoloji üreten ülke olmasında yetişmiş insan gücümüzün önemli bir etkisi olacaktır. Bu düşünce doğrultusunda;

  • Üniversitelerimizin gelişmesine,
  • Üniversitelerimizde okuyan öğrencilerimizin daha iyi yetişmesine,
  • Kültürel, sosyal ve bilimsel paylaşımlarda bulunmalarına,
  • Öğrencilerimize staj ve iş olanaklarının sağlanmasına,

destek olmak üzere Sinerjitürk Üniversite Öğrenci Toplulukları kurulmasına karar verilmiştir.

Böylece geleceğimizin teminatı olan gençlerimize; mesleki ve kişisel gelişimleri için eğitimler, staj, kariyer planlarına uygun iş bulmaları ile yurt dışında yüksek lisans ve doktora programlarına katılmalarına, teknoloji üretiminin parçası olmalarına katkı sağlanmaya çalışılacaktır. Bu maksatla; SİNERJİTÜRK Öğrenci Topluklarının kuruluş ve işleyişine kurumsal bir yapı kazandırmak, üzere SİNERJİTÜRK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ TOPLULUĞU TİP YÖNETMELİĞİ hazırlanmıştır.


İlgili kurumlarımızla yakın işbirliği içinde yurt dışında yapılacak yüksek lisans ve doktora programlarında tezlerinin ülkemizin ihtiyaç duyduğu veya duyacağı konularda yapmaları öncelikli olacaktır.
Çeşitli Üniversitelerdeki SİNERJİTÜRK ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI arasında bağlar oluşturarak ortak projeler hazırlanması, Aktif Öğrenciler arasından seçilecek öğrencilerin SİNERJİTÜRK Etkinliklerinde yer almaları ile o sektörün üst düzey yöneticileri ile birlikte aynı havayı teneffüs etmeleri, onları tanımlarına ve onların tecrübelerinden azami ölçüde yararlanmalarına fırsatı gibi daha bir dizi imkân öğrencilerimize ve dolayısı ile üniversitelerimize sağlanmış olacaktır.


Çeşitli sektörlerdeki şirketlerimizle birlikte üniversiteler bünyesinde kurulacak uzaktan eğitim merkezleri ile Üniversite Öğrenci Topluluklarımızdaki öğrencilerimizin teknolojik gelişmelerden yararlanması, güncel bilgilerle teçhiz edilmeleri sağlanmış olacaktır.