Background
Yurtdışı Temsilcilik Yönetmeliği

SİNERJİTÜRK VAKFI olarak ülkemizin daha hızlı kalkınması sağlamak üzere yurt içindeki ve dışındaki şirketlerimiz arasında işbirliği oluşturmak ve yurtdışında yaşayan insanlarımızla bağlarımızı güçlendirmek ve Beyin Göçünü Beyin Gücüne dönüştürmek gibi çeşitli amaçlarla SİNERJİTÜRK VAKFININ YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİ oluşturulmasına karar verilmiştir.

Bu karar doğrultusunda SİNERJİTÜRK ETKİN İŞ ve GÜÇ BİRLİĞİ VAKFI’nın Resmi Senedinin 2inci maddesinde belirtilen yurtdışı temsilciliklerin kuruluşuna ve işleyişine kurumsal bir yapı kazandırmak, Vakfın Yurtdışı Temsilcilerinin görev, hak ve sorumluklarını belirlemek üzere SİNERJİTÜRK ETKİN İŞ VE GÜÇ BİRLİĞİ VAKFI YURTDIŞI TEMSİLCİLİK YÖNETMELİĞİ kabul edilmiştir.