İçeriğe geç

Hakkımızda

SİNERJİTÜRK VAKFI’ NA DOĞRU

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) telekomünikasyon alanında uluslararası standartları ve düzenlemeleri yapan en üst seviye kuruluş olup bu kuruluşa 1994 yılına kadar sadece devlet kuruluşları ve genel olarak haberleşme politikasından sorumlu bakanlıklar üye olarak kabul edilmekteydi. 1994 yılında ITU tüzüğünde yapılan bir değişiklikle farklı kategorilerde üyelikler oluşturdu ve küçük harfle gösterilen “m” harfi ile belirtilen kategori için devlet kuruluşlarının dışından da ITU’ ya üye kabul etmeye başlandı.

Aynı sene, Ankara’da, genel olarak uluslararası kuruluşlarda yapılmakta olan standardizasyon ve doğal olarak ARGE çalışmaları hakkında bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Yapılan toplantıda, Telsiz Genel Müdürlüğü tarafından ITU’ da yukarda bilgisi verilen değişimin önemi ve uluslararası kuruluşlarda özellikle Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü’nde (ETSI) yapılan çalışmalar konusunda 100’den fazla katılımcıya bilgi sunuldu. Katılımcılar tarafından oldukça sıcak karşılanmasına rağmen sadece birkaç firmanın ITU ve ETSI’ deki çalışmalara aktif olarak katılması sağlanabildi.

Yukarıdaki girişimden sonra, Telsiz Genel Müdürlüğünden Abdullah Raşit GÜLHAN, NETAŞ ARGE Direktörü Sayın Ali AKURGAL ve PTT ARGE Müdürü Sayın Abdurrahman ALTINEŞİK öncülüğünde  ETSI’ ye üye diğer Türk Şirketlerinin temsilcileri ile birlikte Türkiye’de kamu ve özel sektörün iş birliğinin ilk örneği olacak “TÜRKİYE ETSI İŞBİRLİĞİ VE DANIŞMA KURULU” nu oluşturma çalışması başlatıldı. Ancak zaman içinde kimi devlet kuruluşlarında yönetici değişiklikleri sonucunda göreve gelen yöneticilerin bu çalışmaların sürdürülmesine ikna edilememesi sonucunda çalışmalara devam edilemedi ve başarısız bir girişim oldu.

2000 yılında, Telekomünikasyon Kurumu’nun kuruluşunu takiben, o dönemki tüm Kurul Üyelerinin desteği ile kamu, üniversite ve özel şirketlerimiz arasında işbirliği zeminini oluşturarak, katma değer artışı sağlayacak yurtdışındaki JICA, TEMIC ve USTTI başta olmak üzere benzerlerinde olduğu gibi ülkemizde de TELEKOMÜNİKASYON POLİTİKA VE STRATEJİLERİ VAKFI’ nın kurulması önerisi kabul edildi ve çalışmalara başlanıldı. Ancak bu girişim de vakıfların kuruluşuna dair yasada yapılan değişiklik sonrasında Kamu Kurum ve Kuruluşlarının vakıf kurmasının engellenmesi ile yine başarısızlıkla sonuçlandı.

Bu gelişmelerden sonra, Telekomünikasyon Kurumundaki (şu an yeni unvanı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) Kurucu Kurul Üyeliği ve Kurul II. Başkanlığı görevi sona erdikten sonra Abdullah Raşit GÜLHAN tarafından 830 akademisyen, iş kadını/adamı, kanaat önderi ve Kamu ve Özel sektörden yöneticiye iş birliği nasıl geliştirilebilir konulu bir e-posta gönderildi.

2006 yılında o gün, ileri teknoloji alanında faaliyet gösteren yurt içi ve dışındaki Türk Akademisyenler, Profesyoneller, İş Kadınları ve İş Adamları arasında iş birliğini oluşturmayı hedefleyen SİNERJİTÜRK Etkin İş ve Güç Birliği Platformunun temeli atılmış oldu.

25 Nisan 2007 tarihinde 35 iş adamı ve bürokrat ile dönemin Ulaştırma Bakanının bir araya geldikleri toplantıda SİNERJİTÜRK’ ün felsefesi, amaç ve hedefleri kamuoyuna duyuruldu.

Çalışmalarını 2012 yılına kadar Platform yapısı içinde sürdüren SİNERJİTÜRK; şeffaf, hesap veren kurumsal bir yapı ve hukuki kimlik kazanabilmek üzere vakıflaşma çalışmalarını başlatmıştır. Uzun ve titiz çalışmanın ardından 9 Kasım 2012 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesinde yayınlanan Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü ilanı ve SİNERJİTÜRK ETKİN İŞ ve GÜÇ BİRLİĞİ VAKFI unvanı ile VAKIF statüsünü kazanmıştır.

SİNERJİTÜRK VAKFI, büyük önder Atatürk’ümüzün ifade ettiği ve hedef gösterdiği şekilde ülkemizin “muasır medeniyetlerin üstünde bir seviyeye ulaşmasına” katkı sağlamayı, çağdaş bilim ve teknolojik gelişmelerin ülkemizin kalkınması için kullanılmasını hedefleyen, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı siyaseten tüm partilere ve düşüncelere eşit uzaklıkta, bu anlamda bağımsız ve tarafsız bir Sivil Toplum Kuruluşudur.

Ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne eriştirilmesi hedefini sağlamak üzere SİNERJİTÜRK VAKFI; aşağıda belirtilen dokuz İleri Teknoloji* alanında Türkiye’de ve yurtdışında çalışmakta olan Türkiye Cumhuriyeti Yurttaşı** İş Adamları ve İş Kadınları, Profesyonellerimiz ve Akademisyenlerimizin arasında güçlü köprüler oluşturarak Türkiye’mizin hızla kalkınmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

SİNERJİTÜRK VAKFI’ nın halen ilgilendiği, faaliyetlerini sürdürdüğü İleri Teknoloji Alanları:

  1. ENDÜSTRİYEL TASARIM,
  2. ENERJİ,
  3. GEMİ İNŞAA,
  4. NANOTEKNOLOJİ,
  5. OTOMOTİV,
  6. SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ,
  7. SAVUNMA, HAVACILIK ve UZAY,
  8. TARIM, HAYVANCILIK, ORMAN ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
  9. TELEKOMÜNİKASYON-BİLİŞİM,

 * 9 ileri teknoloji alanı; teknolojideki gelişmeler, ülkemizin gereksinimleri ve günün koşullarına bağlı olarak değişim gösterebilecektir.

** Yurttaş tanımı; Türk Vatandaşlarını ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmasa dahi anne veya babası Türk Vatandaşı ve Türkiye ile gönül bağına sahip olan tüm insanlarımızı içermektedir.

SİNERJİTÜRK VAKFI kapsamında düzenlenen konferanslarda ve çeşitli etkinliklerde, yurt içinde ve yurt dışında Şirket Sahibi, Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür, İş Geliştirme Başkanı ve benzeri etkili konumda bulunan Vatandaşlarımızın bir araya gelmeleri sağlanmaktadır. Bu konferanslarda; yurt dışında AR-GE projelerinin Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren şirketlerimizle birlikte geliştirilmesi, ülkemizin ihracat potansiyelinin artırılması ile ülkemizde AR-GE ve inovasyon kültür ve bilincinin geliştirilmesi ve özümsenmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. SİNERJİTÜRK VAKFI ayrıca ortak projeler oluşturulması, insanlarımız arasında fikir alış verişinin yapılması, Türkiye’deki firmalarımızın yurt dışında çeşitli projelerde yer almaları ile ihracatımızın artması temel hedef ve yaklaşımlarımız arasında yer almaktadır.

SİNERJİTÜRK VAKFI yaklaşımında, tersine beyin göçünün önemi bilinmekle birlikte, gerekli zemin oluşmadığı sürece tersine beyin göçünün zor olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle, yurtdışında çalışan her Türk’ün bulunduğu yerde etkin bir pozisyona gelmesinin ülkemiz için çok önemli bir kazanım olduğu bilinciyle bu yönde de gayret gösterilmesine inanılmaktadır.

Her türlü sosyal medyayı aktif olarak kullanan SİNERJİTÜRK VAKFI’ nın paylaşımları, iletileri 2023 ocak ayı itibarı ile 123 ülkede çalışan ve yaşayan yaklaşık iki yüz bin yurttaşımıza doğrudan erişmektedir.

Sonuç olarak, SİNERJİTÜRK VAKFI olarak hedefimiz; yurt içinde ve dışında sektörlerinde önemli konuma sahip tüm insanlarımızın iş birliğini ve güç birliğini oluşturacak güçlü bir sinerji yaratarak ülkemizin hepimizin gönülden arzu ettiği çağdaş uygarlık seviyesinin üstündeki noktaya taşınmasına katkı sağlamaktır.